NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

OBS! Det utarbeides nytt skjema for klubbrevisjoner ila januar måned - stand by.

Det er tre revisjonsdokumenter som benyttes, og de er referert til i sikkerhetssystemet SFHB kapittel 1.2.2. Samme versjon 8 av skjema benytttes uansett like- eller ulike år.


Denne nettsiden skal omredigeres.

Veiledning for klubben Vedlegg 1.1 Inneholder også:

  • Søknadsskjema for evt. ny operativ leder.

Revisjonsskjema for årlig revisjon av sportsflyklubber  Vedlegg 1.2 

Veiledning for revisjonsleder  Vedlegg 1.3

Søknadsskjema for operasjons- og skoletillatelse Word eller PDF (versjon SFHB 8)


 

For årene 2022, 2024, 2026 etc sendes til post@nlf.no :
Melding om at årets revisjon er utført. Originalen arkiveres i klubben. 
Utfylt s
øknadsskjema for ett års operasjons- og skoletillatelse.
 

For årene 2021, 2023, 2025 etc sendes til post@nlf.no :
En kopi av utfylt revisjonsskjema, mens originalen arkiveres i klubben. 
Utfylt s
øknadsskjema for ett års operasjons- og skoletillatelse.


Liste over funn ved revisjoner og tilsyn
Ved revisjoner og virksomhetskontroller blir det funnet avvik fra regelverket som kan gå igjen fra klubb til klubb. For å gjøre oss alle klubber oppmerksom på hva som kan være en mangel har vi nedenfor en oversikt over observerte funn, og forslag til hvordan de kan lukkes.