NLF / Sportsfly / Nyheter

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 så har seksjonen vedtatt at klubbene får utsatt frist til 15. juni 2020 med å gjennomføre lokale sikkerhetssamlinger. Seksjonens flytryggingsutvalg vil også se på alternative løsninger til hvordan man kan få formidlet budskapet i årets aksjon ut til den enkelte sportsflyutøver. Dette vil vi komme tilbake på.

Slik ser att av de nye skjemaene ut

Nye skjemaer for legeeklæring er nå lansert. Skjemaene er laget for å være mer brukervennlige enn de gamle, samtidig som de har et gjenkjennelig format. 

NLF

Mandag ettermiddag, 9. mars, mottok alle som er påmeldt konferansen e-post om at arrangementet er utsatt inntil videre. Luftfartstilsynet har oppdatert sin hjemmeside med informasjon. Les mer her https://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/nyheter-2020/ga-konferansen-2020/

 

Årets tema for flytryggings møte minner litt om 2019, men dette er bevisst handling fra Flytryggingsutvalget da dette er viktige tema som vi ser er relatert til hendelser i 2019. Vi ønsker at følgende tema tas opp på møtet, men hvis tiden ikke strekker til så kan man anbefale at medlemmer f.eks.

NLF Sportsflyseksjonen vil i samarbeid med Oppdal flyklubb arrangere treningshelg/konkuranse for sportsflyvere.

Sted:  Oppdal flyplass, Fagerhaug 

Tidspunkt: 25-26 april

NLF har i år lagt NM i Sportsfly til Hamar. Dato: 25-26 Juni med 27 som reservedag. Dette er samtidig som NM Veka og Luftsportsuka.

Påmelding til årets NM vil skje igjennom Luftsportsuka og alle piloter vil bli tilbudt overnatting på Elverum. Premieutdeling vil være Fredag kveld.

For å fremme vår sport, ønsker NLF å undersøke interessen i klubbene for å innføre en «nasjonal flydag» med lokale aktiviteter hvert år i mai.

NLF

Alle medlemmer er flyttet til Min idrett. Her finner du svar på spørsmål om det nye medlemssystemet Min idrett og Klubbadmin

NLF

Trist var meldinga om at Åge Flatner gikk bort tirsdag 21. januar, berre 71 år gammel. Han omkom i ei flyulykke.