NLF / Sportsfly / Nyheter

For 2019 skal klubbene fokusere på:
1 Stick & Rudder skills
2 Trening på hva man gjør ved motorbortfall etter avgang
3 Flyging med passasjer
4 Sjekklister
5 Airspace Infringement AI – 
6 Teknisk (gjøre bedre kjent med dokumentasjon)

NLF

Fredag 22. februar møtte NLFs representanter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Møtet dreide seg i hovedsak om småflyplassituasjonen på Østlandet.

NLF

NLF mener Sørum eller Eggemoen må bli den nye løsningen for småflytrafikken i Oslo-området. NLF ber også om at staten bidrar til å etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den nye flyplassen.

Aktivitet med ditt/deres mikrofly for året 2018 skal registreres av eier ved årsslutt. Husk å kun bruke BLOKKBOKSTAVER og nærmeste hele timer, ikke noe komma eller kolon. Fristen for innrapporteringen er 31.

Som de fleste er kjent med byttet NLF leverandør av den kollektive ansvars- og seteforsikringen på mikroflyene fra 1. juli 2018. NLF har i samråd med denne leverandøren kommet fram til at vi avslutter avtalen fra og med 1. februar 2019. Fra 1.

Vi har en spennende tid foran oss med utsikter til oppgradering av mange av våre moderne mikrofly, og et enda bedre opplæringstilbud som gir full kompetanse til de samme operasjoner alle andre sivile fly trenger for å ferdes sikkert og profesjonelt i kontrollert luftrom, og over landgrensene.

Luftfartstilsynet har utarbeidet en informativ veileder om vinterflyging.

Mikroflyseksjonen vil avholde instruktørkurset 2019 i Drammen, torsdag 7. – søndag 10. februar 2019.

Beskrivelsen av hendelsesforløpet og problemstillingene som berøres i denne rapporten egner seg til undervisning i mikroflyklubbene. Momentene som drøftes er kjente, og omtalt i gjeldene sikkerhetssystem. Norges Luftsportforbund forutsettes å benytte rapporten i sitt videre flytryggingsarbeid.