NLF / Sportsfly / Fornyelsesgebyret for personlig flygebevis
Pål S. Vindfallet

Fornyelsesgebyret for personlig flygebevis

Utstedelse og fornyelsesgebyret for personlig flygebevis på sportsfly utgår fra 1. november 2021

 

Etter vedtak på seksjonsmøtet på Gardermoen den 16. oktober så vil ikke de som fornyer eller får utstedt personlig flygebevis på sportsfly lengre motta noe krav om å betale kr 267 for utstedelsen eller fornyelsen. Dette gjelder også for elevbevis.

 

For å delvis kompensere for bortfallet av den inntektsposten så vedtok seksjonsmøtet at man justerte opp seksjonskontingenten med kr 100 for seniormedlemmer, og tilsvarende noe lavere for øvrige kontingentkategorier. Du kan se mer om dette i protokollen fra møtet, i sak 8 her:

https://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/sportsfly_protokoll_seksjonsmote_2021.pdf

 

Når du har sendt inn søknad om utstedelse-/fornyelse av elev- eller flygebevis så kan du sjekke i Min idrett noen dager etter at innsendingen er foretatt, for å se om dine rettigheter er oppdatert i NIFs database.

Har du sendt inn dokumentasjon via brevpost så tar det erfaringsmessig noen flere dager før NLF har mottatt dokumentasjonen.

 

Her finner du veiledninger til hvordan du finner fram i «Min idrett»: Medlemsservice | Norges Luftsportforbund (nlf.no) . Ta gjerne er skjermdump av ditt kompetansebevis, som du med fordel kan oppbevare i en plastlomme i din loggbok, da har du oversikt over dine rettigheter, samt om du er innafor med hensyn til vedlikeholdskravet for dine rettigheter, slik det framgår av sikkerhetssystemets kapittel 4 i Mikroflyhåndboken (Sportsflyhåndboken blir benevnelsen fra 1. januar 2022).