NLF / Sportsfly / Føringer for flytryggingsmøtet 2022
Pål S. Vindfallet

Føringer for flytryggingsmøtet 2022

Ref. kapittel 6.3 i MFHB så skal alle klubber gjennomføre minst ett flytryggingsmøte for alle klubbens medlemmer i løpet av et år. 
Vi har tatt med flere av de samme tema fra i fjor da disse fortsatt er aktuelle når vi ser det i sammenheng med hendelser fra 2020. I tillegg så ønsker vi at klubben går igjennom 2 hendelsesrapporter som er relatert til stabilisert innflyging. Se lenker nederst.

Link til PDF brief om sikkerhetstema. FTU føringer 2022.pdf

 

I tillegg kan følgende materiell brukes


1. Stabilisert innflygning (Stabilized Approach). Dette er en 5 minutter video fra Air Safety Institute som omhandler dette tema.(Link Video


2. Airspace Infringement AI – Vi ønsker at følgende video vises på flytryggingsmøter, og at man snakker om temaet, event. deler erfaring på dette (link video). 


3. Teknisk dokumentasjon – Presenter de mest brukte vedlikeholds manualene. - Rotax Line maintenance manual 05-20-00 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) - Rotax Operators manual 3.2 - 4.7 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) Disse manualene finnes på følgende side ved å søke opp riktig produkt: https://www.flyrotax.com/p/service/technical-documentation
 
Link til hendelsesrapport     Kongsvinger flystrype Gjølstad
Link til hendelsesrapport     Øian flyplass Meråker
 

Stig Børrestuen
Leder Flytryggingsutvalget