NLF / Motorfly / Forenklet flyskoleregelverk er endelig vedtatt
Torkell

Forenklet flyskoleregelverk er endelig vedtatt

Flyskolene får enklere og bedre regelverk. Illustrasjonsfoto: Lars Brede Grøndahl

EU-kommisjonen har endelig vedtatt nytt regelverk for flyskoler som utdanner motorflygere, helikopterflygere, seilflygere og ballongførere. Det nye regelverket innebærer store forenklinger sammenliknet med EU-regelverket for godkjente flyskoler (ATO). 

Det nye regelverket innfører forkortelsen "DTO" som står for "declared training organisation" og innebærer at det blir mulig å drive flyskole uten forhåndsgodkjennelse av luftfartsmyndigheten. Flyskolen må oppfylle de kravene som framkommer av den aktuelle regelverksdelen (Part-DTO) og sende inn en egenerklæring før skolen setter i gang aktiviteten. Egenerklæringen består av et enkelt skjema på en drøy A4-side. I tillegg til erklæringen skal skolen vedlegge kursdelen av den aktuelle skolehåndboken. Så snart egenerklæringen er sendt inn, kan skolen starte opp virksomheten.

DTO-regelverket vil ikke bare være en forenkling sammenliknet med det europeiske ATO-regelverket, men det vil på de fleste områder også innebære en forenkling sammenliknet med dagens norske bestemmelser om registrerte læresteder i BSL C 10-1a

EU-kommisjonens forordning samsvarer godt med det utkastet til regelverk som EASA har jobbet fram siden 2014 sammen med de europeiske allmennflyorganisasjonene, men språket i regelverket har blitt klarere enn i utkastet. Dessuten har gjentakelse av krav som følger av annet regelverk blitt fjernet av regeltekniske grunner. 

Part-DTO gjelder fra 2. september 2018 i EU, mens gjennomføring i norsk rett er ventet innen maksimalt tre måneder fra publiseringsdatoen 13. august 2018. Progresjonen for innføring av forordningen i norsk rett kan følges på Europalov.no

Motorflyskoler godkjent som registrert lærested (RF) etter norske regler må ha sendt inn egenerklæring som DTO senest 8. april 2019. Seil- og ballongflyutdanningen kan imidlertid operere innenfor det gjeldende nasjonale regelverket helt fram til 8. april 2020.  

 

Avventer samsvarsregler og veiledningsmateriell

Norges Luftsportforbund (NLF) er godt i gang med å lage en helt ny skolehåndbok for motorflyklubber som ønsker å drive flyskole og som er tilsluttet NLF. Før endelig versjon kan legges fram for klubbene, må imidlertid flysikkerhetsbyrået EASA vedta og publisere samsvarsregler (AMC) og veiledningsmateriell (GM) som nærmere utdyper hva som skal til for å oppfylle kommisjonsforordningen som nå er vedtatt. 

NLF forventer at ny skolehåndbok er klar for framlegging på fagseminaret 16.–18. november 2018. NLF planlegger å sende håndboken til Luftfartstilsynet for forhåndsuttalelse for å forenkle prosessen med verifisering av skolehåndbok for den enkelte klubb.  

Skolehåndboken for motorflyging vil også kunne danne basis for de skolehåndbøkene som må utarbeides for seil- og ballongflyging og som skal gjelde fra og med 8. april 2020. 

 

Dette kan en DTO gjøre

En DTO kan drive det aller meste av skoleaktivitet som norske flyklubber driver i dag. Blant annet kan en DTO drive med følgende: 

  • Utdanne motorflygere som basis for sertifikatene LAPL(A) og PPL(A) 
  • Utdanne helikopterflygere som basis for sertifikatene LAPL(H) og PPL(H)
  • Utdanne seilflygere som basis for sertifikatene LAPL(S) og SPL
  • Utdanne ballongflygere som basis for sertifikatene LAPL(B) og BPL
  • Teoriutdanning til ovennevnte sertifikater
  • Utdanne til klasserettighetene SEP(land), SEP(sjø) og TMG
  • Utdanne til motorflyrettighetene kunstflyging (akro), nattflyging, fjellflyging og slepeflyging (seilfly og banner)
  • Utdanne til seilflyrettighetene instruktør, kunstflyging (akro), slepeflyging og flyging i skyer
  • Utdanne til instruktørrettighet og nattrettighet for ballongflygere