NLF / Mikrofly / Vekt- og balansekampanjen 2019
Roger Holm

Vekt- og balansekampanjen 2019

Vi har i løpet av denne måneden siden dette ble lagt ut første gang sett at mange fabrikanter avventer å gi informasjon om de flyene de har levert som mikro. Flere refererer kun til POH, som angir 450 kg eller påplusset kredit for redningsskjerm. Andre oppgir det de uoffisielt tidligere har anført, at flyet er designet og konstruert for mer enn det. Dermed kan det ta noe tid for mange inntil en kan innrapportere den relle maksimale avgangsmassen for sitt mikrofly til Mikroflyseksjonens fagsjef. 

Vi har bedt om at alle eiere av norskregistrerte mikrofly skulle sende en skriftlig forespørsel til fabrikanten av sitt mikrofly, og sende den mottatt informasjonen til NLF/Mikroflyseksjonen innen mandag den 13. mai. Dette er ikke en siste frist, men en dato innen midten av måneden som gjør at vi kan informere LT om omfanget så langt for bedre å kunne planlegge prosessen med en ny forskrift. Har du ikke fått tilfredsstillende svar, så fortvil ikke. Det vil gå flere tog om dette i tiden som kommer.

Har du ikke gjort det ennå: Klikk deg inn på vår hjemmeside under TEKNISKE SAKER hvor det ligger  en adresseliste for de fleste fabrikanter av mikrolette luftfartøy.

Nedenfor finner du mer utførlig informasjon og kontaktskjema i samme dokument. Skal du til AERO 2019 så finner du mange av fabrikantene på utstillingene der. Skriv gjerne skjemaet ut og ta det med deg dit for å få en raskere ekspedisjon.