NLF / Mikrofly / Styremøteprotokoll 3-4 2018
Roger Holm

Styremøteprotokoll 3-4 2018

Mikroflystyret hadde møte den 12. og 14. oktober, og protokollene ligger på plass samlet i ett felles dokument sammen med de foregående protokollene.