NLF / Mikrofly / Rapport om luftfartsulykke med gyrokopter
Roger Holm

Rapport om luftfartsulykke med gyrokopter

Beskrivelsen av hendelsesforløpet og problemstillingene som berøres i denne rapporten egner seg til undervisning i mikroflyklubbene. Momentene som drøftes er kjente, og omtalt i gjeldene sikkerhetssystem. Norges Luftsportforbund forutsettes å benytte rapporten i sitt videre flytryggingsarbeid. Statens Havarikommisjon for transport (SHT) fremmer ingen sikkerhetstilrådinger i denne rapporten.

Les hele rapporten på SHT sin hjemmeside.