NLF / Mikrofly / Oppdateringsseminarer høsten 2019
Roger Holm

Oppdateringsseminarer høsten 2019

Det innbys med dette til følgende oppdateringsseminarer på Scandic Hotel, Lillestrøm:

For tekniske besiktningsmenn, lørdag 19. og søndag 20. oktober. Seminaret starter lørdag kl 11:00 og avsluttes på søndag ca kl 15:00. 
Lørdag holder vi på til kl 18:00, og vi fortsetter søndag morgen kl 09:00. 
Dette er et seminar som alle tekniske besiktningsmenn skal delta på minimum hvert femte år.

For instruktører og operative ledere, lørdag 2. og søndag 3. november. Seminaret starter lørdag kl 11:00 og avsluttes på søndag ca kl 15:00. 
Lørdag holder vi på til kl 18:00, og vi fortsetter søndag morgen kl 09:00. 
Dette er et seminar som alle instruktører skal delta på minimum hvert tredje år.

Prisene er som følger: 
Fullpensjon fredag – søndag        kr 2.780, med middag fredag kveld
Fullpensjon lørdag – søndag        kr 1.980
Kun deltagelse, ikke overnatting  kr 590 per dag, totalt kr 1.180 (ikke middag)

Påmelding gjør du på den riktige linken nedenfor, NLF har all kommunikasjon med hotellet!

For tekniske besiktningsmenn, lørdag 19. og søndag 20. oktober, påmeldingsfrist 15. september:

https://nlf.pameldingssystem.no/oppdateringsseminar-tekn2019

 

For instruktører og operative ledere, lørdag 2. og søndag 3. november, påmeldingsfrist 30. september:

https://nlf.pameldingssystem.no/oppdateringsseminar2-ik-2

Tom Bjerke
Fagsjef NLF/Mikroflyseksjonen