NLF / Mikrofly / Operativ status
Pål S. Vindfallet

Operativ status

For at klubbene skal ha operativ status må obligatoriske revisjoner være utført innen tidsfristen.

Les mere om dette på Operativ status for mikroflyklubbene