NLF / Mikrofly / Mikroflyseksjonen ønsker sine medlemmer
Roger Holm

Mikroflyseksjonen ønsker sine medlemmer

Vi har en spennende tid foran oss med utsikter til oppgradering av mange av våre moderne mikrofly, og et enda bedre opplæringstilbud som gir full kompetanse til de samme operasjoner alle andre sivile fly trenger for å ferdes sikkert og profesjonelt i kontrollert luftrom, og over landgrensene. Som følge av dette løftet vil også vår sikkerhet øke, noe vi ser fram når vi skal møte en utfordrende hverdag.