NLF / Mikrofly / Mikroflygeren 2018 - Fase 2 er klar
Roger Holm

Mikroflygeren 2018 - Fase 2 er klar

Torsdag 06.09 "Mikroflygeren 2018 - Fase 2" pakken er klar, og sendes ut til klubbenes Operative Ledere denne ettermiddagen. Klubbene vil etter en tid sende informasjon til sine medlemmer der vil det fremgå når og hvordan hver enkelt klubb vil arrangere sitt ekstraordinære sikkerhetsseminar. Fristen for å avholde seminarene er i løpet av september 2018, og for innsending av innholdsrapport og deltagerlistene 2. oktober 2018.

------------------------------------------

Tirsdag 04.09 Det er nå bestemt hva Mikroflygeren 2018 - fase 2 skal innebære:

En obligatorisk sikkerhetssamling i løpet av september i alle Mikroflyklubbene, der en skal gjennomgå og analysere et antall oppgaver som blir formidlet klubbene. Dette har sammenheng med at Mikroflyseksjonen videreutvikler sin strategi og håndbok ifm de kommende endringer i regelverket, og vil ha en viktig strategisamling i oktober. Oppgavene som klubbene får presentert er i prinsippet en invitasjon til felles dugnad for å gjøre oss bedre, ha sikrere rutiner og gjøre alle flyturene tryggere. Hver oppgave skal behandles i plenum, men det må forberedes godt slik at en gjør dette på en grundig og omtenksom måte. En besvarelse på oppgavene skal sendes inn til NLF/Mikroflyseksjonen med liste over de som har deltatt innen tirsdag den 2. oktober. På denne måten kan klubbene selv være med å påvirke utviklingen videre slik at vi kommer dit vi selv ønsker det innen de rammer som myndighetene setter. Oppgavene er i prosess i samråd med våre faglige utvalg og ledere. Målet er å ha disse klare til utsendelse på torsdag ettermiddag den 6. september.

----------------------------- fra gårsdagens kunngjøring --------------------

Mandag 03.09 Etter helgens elektroniske oppdatering av våre piloter med en ekstraordinær sikkerhetspakke er stort sett alle norske mikroflybevis gyldige igjen. Over 650 personer har mellom fredag ettermiddag til mandag kveld kjørt oppgraderingen, og våre Operative Ledere har i løpet av helgen lagt bak seg en solid innsats ved å følge Forbundets prosedyre for klarering og gjenoppretting av gyldigheten for sine respektive klubbers medlemmer.

Vi skal videre, og neste fase i vår sikkerhetspåbygging er å arrangere sikkerhetsmøter i våre lokale klubber i de nærmeste ukene. Innholdet er nytt, meningsfylt og progressivt, det vi si vi får andre ting å bryne oss på enn det som har vært innholdet i tidligere sikkerhetsmøter og flytryggigssamlinger.

Siden nærmest alle frivillige faglige bidragsytere som er engasjert i dette akutte arbeidet ellers er i annen tjeneste, tar det noe tid å samle kreftene for å utarbeide den ferdige agendaen som alle skal følge ut fra de emnene som NLF ledelsen ber oss om å gjennomgå.

Vi kommer derfor med den endelige versjonen i en oppdatert versjon av dette oppslaget innen klokken 16 i morgen ettermiddag.

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke
Fagsjef NLF-Mikroflyseksjonen