NLF / Mikrofly / Kollektiv ansvars- og seteforsikring
Roger Holm

Kollektiv ansvars- og seteforsikring

Som de fleste er kjent med byttet NLF leverandør av den kollektive ansvars- og seteforsikringen på mikroflyene fra 1. juli 2018. NLF har i samråd med denne leverandøren kommet fram til at vi avslutter avtalen fra og med 1. februar 2019. Fra 1. februar er det inngått forsikringsavtale med Starr Companies.

NLF vil da utstede flygetillatelsene/forsikringsbevisene med gyldighetsperiode på 12 måneder slik vi hadde tidligere. For de som har fornyet etter 1. juli 2018 vil NLF etterhvert utstede nye flygetillatelser med forsikringsbevis slik at utløpet på flygetillatelsen ikke lenger er begrenset til 30. juni 2019. Dette betyr at den enkelte mikroflyeier (for de flygetillatelser som er utstedt- eller fornyet i perioden 1. juli 2018 – 31. januar 2019) vil motta en ny flygetillatelse med forsikringsbevis i god tid før 30. juni 2019 med korrekt utløpsdato, i forhold til tidligere gyldighetsintervall som er på det enkelte mikrofly. Den enkelte mikroflyeier som er berørt av dette vil også motta en faktura på den gjenstående del av gyldighetsperioden for ansvars- og seteforsikringen ut over tiden fra 30. juni 2019. På denne måten kommer man i «rute» med ansvars- og seteforsikringen på det enkelte mikrofly.

Den årlige forsikringspremien i 2019 blir kr 1.800 for en-setere og kr 2.300 for to-setere. Seteforsikringen blir på kr 300.000 per sete for død/invaliditet.  

Med vennlig hilsen,
Tom Bjerke
Fagsjef NLF/Mikroflyseksjonen
Norwegian Air Sports Federation

NLF CAMO
NLF Postbehandler
NAKs Flytjeneste
Kortbestiller Avinor

Tel +(47) 995 45 119