NLF / Mikrofly / Innbydelse til instruktørkurs 2019
Roger Holm

Innbydelse til instruktørkurs 2019

Mikroflyseksjonen vil avholde instruktørkurset 2019 i Drammen, torsdag 7. – søndag 10. februar 2019.

Kravene til opptak på instruktørkurset står beskrevet under hovedpunkt 4.7 i Mikroflyhåndboken. Det forutsettes videre at kandidater som er aktuelle er godkjent av klubbens skolesjef gjennom klubbseleksjonen. Kandidatene skal i tiden fram til kurset foreta selvstudium i tre fag, som verifiseres med eksamen før formelt opptak til kurset er komplettert.

Vi ber nå de respektive skolesjefer om å melde inn sine kandidater til Fagsjef Tom Bjerke i NLF/Mikroflyseksjonen innen 1. desember. Benytt følgende skjema, som du også finner under Skoledokumenter. Du vil da få opplyst kursstedet og hva kursavgiften vil være.

De som søkte og fikk plass til 2018 kurset, men ikke kunne delta, er garantert plass. Vi ber dere likevel sende inn skjemaet på nytt for at vi skal få med oss de oppdateringene som har kommet til.

Tom Bjerke, på vegne av
Ops & Utdanningsutvalget
NLF/Mikroflyseksjonen