NLF / Mikrofly / Frekt tyveri av Rotax 912 motorer
Roger Holm

Frekt tyveri av Rotax 912 motorer

Tyveri av Rotax 912 har forekommet over hele Europa i de siste årene, og nå har vi også fått merke uvesenet i Norge. På Spydeberg mikroflyplass har to 912-motorer blitt demontert og fjernet fra parkerte fly i nattens mørke, i tillegg til at flere tenningsanlegg til samme typemotor er vekk. Vi ber derfor våre medlemmer som eier fly med denne type motor om å passe ekstra godt på, og hvis mulig, installere alarm eller viltkamera. Hvor disse motorene vil bli transportert er ikke kjent, men at de blir plassert i norske fly der serienummeret skal registreres er svært lite sannsynlig. Vi står nok derfor ovenfor en utenlandsk ekspedisjon som har rekognosert og funnet sine ofre i mindre bevoktede hangarer. Meget trist utvikling.