NLF / Mikrofly / Dynamic WT-9 Teknisk Utvalgs vurdering
Roger Holm

Dynamic WT-9 Teknisk Utvalgs vurdering

SBLSA-012-2016 Dynamic WT9 – Spinn-egenskaper En viser til tidligere utsendt info om ”mulig usikker tilstand” publisert 19.09.2018 hvor det reises tvil om stall og spinn-egenskapene til Dynamic WT9, og en påfølgende presisering publisert 29.09.18. Teknisk Utvalg i Mikroflyseksjonen har i ettertid vurdert innspillet, som gjalt for en LSA versjon av flyet. Det ble her vurdert om SBLSA-012-2016 var relevant for UL-versjonen, og hvorvidt det er nødvendig med tilsvarende tiltak overfor norskregisterte Dynamic WT9 UL-fly. Aerospool-fabrikken har ikke gjort SBLSA-012-2016 gyldig for UL-versjonen, som ikke er identisk med LSA versjonen. To år etter at SBLSA-012-2016 ble publisert har det heller ikke kommet noen informasjon om at andre lands myndigheter eller sertifiseringsorganer har gjort denne koblingen. UL-versjonen er typegodkjent i en rekke land, og det er ikke kjent at spinn-testing har slått feil med denne. Fabrikken har som en forbedring for å gi tidlig steilevarsling innført stall-strips som standard på alle nye UL-fly. Basert på de erfaringer som tidligere er gjort med spinn-testene på UL-modellen er det ingen bekymringer for spinn-uttak. Den er meget lett å ta ut av et utviklet spinn. Teknisk utvalgets vurdering er at dersom UL-utgaven av Dynamic WT9 opereres innenfor de CG-grenser som er definert i fabrikantens Pilot Operating Manual (POH), vil den inneha de publiserte og sikre spinnegenskapene. SBLSA-012-2016 kommer derfor ikke til anvendelse for UL-versjonen. Teknisk Utvalg har forespurt to profesjonelle testpiloter, Eskil Amdal og Tore Reimers om en uttalelse i saken. Som et forebyggende tiltak i tråd med anbefaling fra disse, vil alle eiere av norske WT9 fly pålegges at minst ett av følgende tiltak skal være implementert: · Innmontert redningsskjerm · Stall warning/AOA indikator · Stall strips iht. fabrikkens anvisning. Alle norskregistrerte WT-9 fly med unntak av tre individer har fabrikkmontert redningsskjerm. Løsning for ettermontering av stall strips utredes av importøren, som vil oversende informasjon om ettermontering til alle WT-9 eiere. Kristian Fahlstrøm Leder av Teknisk utvalg NLF/Mikroflyseksjonen