NLF / Mikrofly / Alle norske mikroflybevis suspenderes fra i dag
Roger Holm

Alle norske mikroflybevis suspenderes fra i dag

Onsdag 29.08 (kl. 12:00) Til innehavere av norske mikroflybevis. Norges Luftsportforbund suspenderer med øyeblikkelig virkning norske mikroflybevis inntil innehaver har gjennomgått en sikkerhetspakke i regi av egen klubbs operative ledelse, og etter forbundets retningslinjer. Det skal kvitteres ut av operativ leder eller den forbundet bemyndiger for gjennomført seminar.

Tiltaket har årsak i hendelser og ulykker innen mikroflyging i Norge i den senere tid. Det presiseres at endelig årsakssammenheng i disse hendelsene og ulykkene ikke er avklart, men granskes av forbundets nedsatte granskningskommisjoner. Sikkerhetspakken gjennomføres i løpet av kort tid, og forbundet vil sammen med NLF/Mikroflyseksjonen kommer med mer informasjon om gjennomføringen til operativ leder i klubbene i løpet av dagen.

Tema vil være være kunnskaper, ferdigheter, holdninger, kultur samt gjennomgang av relevante hendelser. 

PS. Mikroflygere som er borte fra sin hjemmebase kan fly sitt fly tilbake til basen.

Med hilsen
Rolf Liland
President Norges Luftsportforbund

John Eirik Laupsa
Generalsekretær Norges Luftsportforbund

Sigurd Brattestveit
Leder, Mikroflyseksjonen, Norges Luftsportforbund

Eventuelle spørsmål kan rettes til president Rolf Liland, telefon 92272878, eller andre av de overnevnte.