NLF / Mikrofly / Aktivitetsrapportering mikrofly 2018
Roger Holm

Aktivitetsrapportering mikrofly 2018

Aktivitet med ditt/deres mikrofly for året 2018 skal registreres av eier ved årsslutt. Husk å kun bruke BLOKKBOKSTAVER og nærmeste hele timer, ikke noe komma eller kolon. Fristen for innrapporteringen er 31. januar 2019. Start registreringen ved å klikke her.