NLF / Forbund / Ukraina-angrepet: Sanksjoner relatert til luftsport og allmennflyging
Anonymous

Ukraina-angrepet: Sanksjoner relatert til luftsport og allmennflyging

Må du bli på bakken? Les mer om sanksjonene her. Illustrasjonsfoto: Jan H. Meyer

Russlands angrep på Ukraina har ledet til sanksjoner både i regi av internasjonale idrettsorganisasjoner og nasjonale myndigheter. Her er en oversikt over sanksjonstiltak som særlig kan få betydning for NLFs medlemmer og medlemsklubber, slik NLF vurderer dem.

 

1. Konkurranseforbud

FAI (Fédération aéronautique internationale) har besluttet å «suspend the members of Russia and Belarus with immediate effect and therefore removing all rights as listed in FAI Statutes 2.4.2.1».

Dette innebærer at utøvere med sportslisens utstedt av Russland eller Hviterussland ikke kan delta i luftsportskonkurranser. Dette er i utgangspunktet ikke til hinder for at russiske statsborgere med norsk sportslisens konkurrerer. (Unntak vil imidlertid gjelde for utøvere som rammes av myndighetenes sanksjoner, se nedenfor.)

Nærmere informasjon fra FAI finnes her.

 

2. Forbud mot å yte opplæring og bistand mv.

I sanksjonsforskriften er det blant annet fastsatt forbud mot «direkte eller indirekte å yte faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer og teknologi» som er «tilpasset bruk i luftfarts- eller romindustrien» til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland. Forbudet er rettet mot den som yter bistand mv., og varegruppen spenner veldig bredt. Forbudet vil i prinsippet kunne ramme alle aktiviteter i NLF. Imidlertid gjelder forbudet bare for bistand mv. til personer i Russland eller til bruk i Russland.

NLF antar at russiske statsborgere som driver luftsport i Norge i NLFs regi som hovedregel ikke mottar opplæring for bruk i Russland. Dette må imidlertid klubbene vurdere individuelt i hvert enkelt tilfelle. 

 

3. Flyforbud for russiske statsborgere

I sanksjonsforskriften er det fastsatt forbud mot at russiske statsborgere lander på, tar av fra eller flyr over Norges territorium, herunder i ikke-russisk luftfartøy som de leier eller kontrollerer. Å føre et luftfartøy vil naturlig falle inn under kontrollbegrepet. NLF forstår ordet «luftfartøy» slik at andre innretninger (herunder fallskjermer, modellfly samt hang-, para- og speedglidere faller utenfor). Forutsatt at dette er korrekt, innebærer det at forbudet er begrenset til bruk av motorfly, sportsfly, friballonger og seilfly. Det er uten betydning om personen har for eksempel norsk statsborgerskap i tillegg til russisk.

NLF jobber med å avklare rekkevidden av denne sistnevnte flyforbudsbestemmelsen, blant annet fordi den kan tenkes å være i strid med grunnlovsforbudet mot usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Vi har vært i kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet og fremmer etter ombudets forslag en konkret sak overfor Diskrimineringsnemda i nær framtid. Inntil saken er nærmere belyst og avklart, vil vi anbefale at klubbene informerer medlemmene om flyforbudet i forskriften for å hindre overtredelse.