NLF / Forbund / NLF stiller krav til regjeringen om ny flyplass og fredning av Kjeller
Anonymous

NLF stiller krav til regjeringen om ny flyplass og fredning av Kjeller

NLF krever at Kjeller fredes og at det bygges et senter for utvikling av elektrisk luftfart ved den hovedsmåflyplassen regjeringen lander på. Foto: Odd Arnesens arkiv og Avinor

NLF mener Sørum eller Eggemoen må bli den nye løsningen for småflytrafikken i Oslo-området. NLF ber også om at staten bidrar til å etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den nye flyplassen.

Norges Luftsportforbund har de siste årene – sammen med EAA 573, AOPA og flymiljøet på Kjeller – intensivert arbeidet med å sikre en varig løsning på småflytrafikken i Oslo-området.

Det er jobbet og jobbes stadig hardt med å bevare Kjeller flyplass. I juni 2017 var Kjeller-saken oppe i Stortinget, der Senterpartiet blant annet fremmet et forslag om å bevare flyplassen. Dette forslaget falt, men regjeringen ble bedt om å presentere en varig løsning for småflytrafikken på Østlandet etter at Forsvaret avslutter sin drift ved Kjeller i 2023. Parallelt med dette jobber Kjeller Flyhistoriske Kulturpark med å bevare Kjeller som en veteranflyplass.

Regjeringen har enda ikke presentert sitt forslag til varig løsning for allmennflymiljøet, men bestilte en utredning fra analysebyrået Oslo Economics. Denne utredningen ble nylig offentliggjort på regjeringens nettsider, og peker på flere ulike alternativer.

Blant de tre mulige løsningene som beskrives er en konsentrert løsning på Krokstad i Sørum, en konsentrert løsning på Eggemoen eller en spredt løsning med Rygge, Rakkestad og Jarlsberg (JRR). Analysebyrået vurderer at brukernytten ved å opprette en ny flyplass nær Oslo ikke oppveier investeringskostnadene.

NLF mener at hensynet til reiseavstand tillegges for lav vekt i rapporten og at en løsning med Rakkestad/Jarlsberg derfor blir å anse som useriøs. Rapporten undervurderer også hvilken betydning elektrisk luftfart kommer til å spille for fremtidens behov for en sentrumsnær flyplass.

NLF stiller nå følgende krav til regjeringen på vegne av sine medlemmer:

1. Staten avsetter midler i statsbudsjettet for 2020 til etablering av et nytt småfly-anlegg på enten Eggemoen eller Krokstad i Sørum. Dersom Eggemoen velges som løsning skal dagens vilkår ved Kjeller flyplass videreføres frem til Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss er ferdigstilt.

2. Staten tar initiativ til å etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den flyplassen som velges som varig løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

3. Staten sikrer de kulturhistoriske verdiene ved Kjeller flyplass ved å legge til rette for etablering av en veteranflyplass etter Forsvaret avslutter sin drift ved flyplassen i 2023.

4. Staten sørger for at allmennflymiljøet ved Rygge flyplass sikres de samme vilkårene som ligger til grunn i den fortsatt gyldige sivile konsesjonen for flyplassen fra 2014.

Disse fire kravene vil oversendes dagens regjering ved politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Kravene vil også formidles til alle de fire borgerlige partiene som i disse dager utvikler en ny regjeringsplattform. NLF har avtalt et møte med samferdselsministeren andre halvdel av februar.

For at en ny varig løsning skal realiseres er det avgjørende med lokalpolitisk oppslutning og langsiktige avtaler med eiere. NLF sin innstilling er at staten – 20 år etter at den la ned Fornebu – endelig må erkjenne sitt ansvar for å bidra til dette.

Videre innkaller NLF sammen med klubbene på Kjeller til et informasjonsmøte for alle piloter i hovedstadsområdet på Kjeller flyplass torsdag den 7. mars klokken 18.00. Det vil komme mer informasjon om sted og program når datoen nærmer seg.