NLF / Forbund / Er du forberedt på hard Brexit?
Jon Gunnar Wold

Er du forberedt på hard Brexit?

Illustrasjon: Von Rlevente, Wikimedia Commons

Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale  – en såkalt "hard Brexit – kan det blant annet få betydning for deg som har britisk flysertifikat, bruker britisk-registrert luftfartøy i Norge eller bruker luftfartøy med typesertifikat utstedt til flyprodusent i Storbritannia. 

Luftfartstilsynet påpeker i et brev til Norges Luftsportforbund 20. juli at EU-kommisjonen har varslet at alle sertifikater og godkjenninger utstedt til britiske selskaper og personer og/eller av britiske luftfartsmyndigheter (CAA UK) ikke lenger vil være gyldige pr. 30. mars 2019 ved en "hard Brexit". Dette gjelder altså dersom EU og Storbritannia ikke skulle bli enig om noen avtale om fortsatt samarbeid, siden Storbritannia da ikke vil være medlem av noen av EUs byråer, heller ikke flysikkerhetsbyrået EASA. 

EU-kommisjonen har redegjort nærmere for scenariet i en melding av 13. april. Eksempler på mulige problemstillinger er:

  • Har du britisk flysertifikat utstedt i tråd med Part-FCL og flyr EASA-luftfartøy som er på norsk eller annet ikke-britisk EU-/EFTA-register? I så fall kan det være risiko for at du ikke lenger kan operere, da EU/EFTA er ventet å anse sertifikatene som ugyldige.  
  • Har du norsk flysertifikat eller flysertifikat utstedt av annen EU-/EFTA-stat som ikke er Storbritannia og flyr luftfartøy produsert av britisk typesertifikatholder som EASA har utstedt typesertifikat til? I så fall kan det være risiko for at du ikke lenger kan operere i Norge og andre EU-/EFTA-stater. 
  • Bruker du britisk-registrert EASA-luftfartøy og har tillatelse til operasjon i Norge etter AIC N 03/15? Ved "hard Brexit" vil luftfartøyet være å anse som et tredjelandsluftfartøy, og det er en risiko for at det da vil håndteres som andre luftfartøy fra ICAO-tredjeland (som eksempelvis N-registrerte luftfartøy)
  • Utfører du vedlikehold hos britiske vedlikeholdsorganisasjoner på luftfartøy som er på norsk eller annet ikke-britisk EU-/EFTA-register? 
  • Benytter du produkter og deler fra britiske produsenter som det ikke finnes alternativer til?
  • Er du under utdanning og bruker flyskoler eller instruktører med godkjennelser utstedt at britiske luftfartsmyndigheter?

Problemstillingene rammer de som opererer EASA-luftfartøy (motorfly, seilfly, helikopter og ballong). De som flyr mikrofly er ikke berørt av problemstillingen. 

Situasjonen er uoversiktlig, både med tanke på hvilke avtaler Storbritannia og EU inngår og med tanke på hva de konkrete konsekvensene er. 

NLF vil svare ut Luftfartstilsynets brev der vi vil oppfordre til så smidige ordninger som mulig, innenfor de rammene som Norges lovverk og folkerettslige avtaler setter. NLF vil likevel oppfordre medlemmene og klubbene til å forberede seg ved å ta de forholdsreglene som det er praktisk og økonomisk mulig å gjøre. 

NLF oppfordrer også medlemmene/klubbene om å kontakte NLF innen 12. august 2018 med konkret informasjon om hvordan de anser at en "hard Brexit" vil ramme aktiviteten, slik konsekvensene av en "hard Brexit" er skissert av EU-kommisjonen.